PRIVACYVERKLARING ROSA ADVIES

Rosa Advies vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met avg@rosa-advies.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Rosa Advies is een eenmanszaak, gevestigd te (4819 HC) Breda aan de Jacob Catssingel 52. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77435923. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw (bedrijfs)naam, adres, e-mail, telefoonnummer, website en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin u ons wilt laten werken, financiele gegevens, financiele geschiedenis en eventuele contactgegevens van uw boekhouder of virtual assitant. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst. Uw inloggegevens zullen wij direct na het einde van onze overeenkomst verwijderen. U zult hier een bevestigingsmail van ontvangen.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw (bedrijfs)naam, functie, factuuradres, indien van toepassing Kamer van Koophandel gegevens, e-mail, telefoonnummer, website, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst. Ten behoeve van uw persoonlijke account, verwerken wij tevens een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens totdat u uw account verwijdert.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam of die van uw contactpersoon, functie, eventuele bedrijfsnaam en bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, website, aankoopgeschiedenis, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, klantnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 12 maanden na afhandeling verwijderen, tenzij u hier eerder een verzoek toe doet.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw recensie met indien gewenst uw naam. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en bericht. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons zodat wij contact met u op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over u als persoon verwerken waar wij inzicht toe hebben via onze klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze opdrachtgevers waarin wij vermelden hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

  • Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen om uw gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar avg@rosa-advies.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar avg@rosa-advies.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.